ВПЗ у вищих закладах освіти України

 

Пропонуємо фіксувати опубліковані факти використання ВПЗ у вищих закладах освіти в цілому і їх підрозділах (факультетах, кафедрах) з метою отримання загальної картини і відслідковування її розвитку.

Донецький національний технічний університет, Донецьк. Мета: наукові дослідження і навчання студентів. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Алєксєєв Є.Р., Чеснокова О.В., Савченко М.А., Хохлова А.А. ПРО ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМПІЛЯТОРА GCC ТА ТЕХНОЛОГІЇ OPENMP ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ. с. 11-13

Львівський національний університет ветеринароної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів. Мета: навчання програмуванню. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Апуневич С.В., Апуневич С.Є. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ЯК СПОСІБ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. с. 14-15

Львівська комерційна академія, Львів. Мета: дистанційне навчання. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112).Львів. Артеменко В.Б. СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ. с. 16-18

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич. Мета: наукові дослідження. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Баранецький В. І. ПОБУДОВА ТЕРНАРНИХ ГРАФІКІВ ЗАСОБАМИ MAXIMA. с. 20-22

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. Мета:   навчання студентів. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Батюк А.Я., Злобін Г.Г. Використання ВПЗ для тестування апаратного забезпечення ПЕОМ в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка. с. 23-24

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. Мета:   навчання студентів. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Бойко Я., Ванькевич Д., Злобін Г. Використання технології віртуалізації в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка. с. 24-26

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. Мета:   вільне апаратне забезпечення. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Бублик П. І. , Ткач О.І., Злобін Г.Г. Автоматизація фізичного експерименту засобами фірми Cypress Semiconductor. с. 26-28

Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка, Львів. Мета:   навчання студентів, наукова робота. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Булка Ю.А. Emacs Org-Mode у навчанні та науковій роботі. с. 28-29

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. Мета:   розробка програмного забезпечення. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Чмихало О. С. ВІЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ КАРКАС ДЛЯ РОБОТИ З БЛОК-ДІАГРАМАМИ. с. 29-30

Львівський професійний ліцей залізничного транспорту, Львів. Мета:   навчання студентів, наукова робота.. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Чоповський С. С. ВПЗ ― МОЖЛИВІСТЬ ЦІКАВОГО НАВЧАННЯ ВІД МАЛЕЧІ ДО НАУКОВЦЯ. с. 32-35

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. Мета:   розробка програмного забезпечення. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Дідюк І. OpenQA – система автоматизованого тестування дистрибутивів ОС Linux. с. 36-41

НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ. Мета: дистанційне навчання. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Франчук В.М. JOOMDLE: ІНТЕГРАЦІЯ CMS JOOMLA! ТА LCMS MOODLE. с. 41-42

НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ. Мета:   дистанційне навчання. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Франчук Н.П. Україномовна локалізація MLE-MOODLE. с. 43-44 (http://www.altlinux.ru/media/pereslavl2008.pdf)

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. Мета: розробка програмного забезпечення. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Голубник М.Г. Використання бібліотеки Qt для написання гітарного тюнера. с. 45-46

Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Харків. Мета: дистанційне навчання. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Іванов В.Г., Гвозденко М.В., Кошева Н.А. СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. с. 47-48

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харків. Мета: наукові дослідження. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). О.М. Яремчук, С.П.Дзюба СПОТВОРЕННЯ спектрів СИГНАЛів внаслідок ДЖИТТЕРу ЧАСТОТИ дискретизації. с. 48-50

Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Харків. Мета: правові аспекти використання ІКТ. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Хачіров Т.С. Правові аспекти використання ІКТ у навчальних закладах. с. 53-55

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь. Мета:   дистанційне навчання. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Кривенко О.В., Чичкарьов Є.А. ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. с. 66-68

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич. Мета:   використання систем комп’ютерної математики в навчанні. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Лазурчак І.І., Кобильник Т.П., Грозовський В.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. с. 69-71

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Тернопіль. Мета: забезпечення легального використання програмного забезпечення для навчального процесу. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Луцків А.М. ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ ТНТУ ІМ.І.ПУЛЮЯ. с. 73-76

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків. Мета: забезпечення легального використання програмного забезпечення для навчального процесу. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Малихіна Т.В. ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ НА БАЗІ GEANT4 В СЕРЕДОВИЩІ ОС LINUX ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ ВИПРОМІНЮВАННЯ З РЕЧОВИНОЮ. с. 76-79

Львівський національний університет імені Івана Франка, астрономічна обсерваторія, Львів. Мета: наукова робота. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Мартинюк-Лотоцький К.П. Використання вільного ПЗ для управління телескопом. с. 79-80

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ. Мета:   використання систем комп’ютерної математики в навчанні. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Періг О. В., Кисіль А. В., Матвєєв І. А., Міхєєнко Д. Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ВІЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ПАКЕТІВ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ. с. 81-84

Національний університет «Львівська політехніка», Львів. Мета:   захист даних в комп’ютерних системах та мережах. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Піскозуб А.З. ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ. с. 85-88

Українська академія друкарства, факультет видавничо-поліграфічних інформаційних технологій, кафедра прикладної математики і комп’ютерних інформаційних систем, Львів. Мета:   впровадження ВПЗ у видавничо-поліграфічну галузь. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Піскозуб Й. З., Миклушка І. З., Піскозуб Л. Г. Досвід та Перспективи використання вільного ПЗ у видавничо-поліграфічній галузі. с. 89-91

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир. Мета:   забезпечення легального використання програмного забезпечення, зниження вартості володіння. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Прилуцка Н. С. Використання вільного програмного забезпечення при створенні науково-освітніх електронних бібліотек. с. 92-95

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. Мета:   розробка програмного забезпечення. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Рудий М.Ф. Використання крос-платформного інструментарію розробки програмного забезпечення Qt для створення навчальних програм. с. 100-102

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми. Мета:   забезпечення легального використання програмного забезпечення, зниження вартості володіння. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. ПІДТРИМКА ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ВІЛЬНО ПОШИРЮВАНИМ ПЗ. с. 106-108

Одеська національна морська академія, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса. Мета:   забезпечення легального використання програмного забезпечення, зниження вартості володіння. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Шапо В. Ф., Шевченко Т. І. ЗАСТОСУВАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗІ СТВОРЕННЯ СУДНОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. с. 109-111

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. Мета:   організація високопродуктивних обчислювальних систем для наукових досліджень. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Шийка Ю.Я., Шувар Р.Я. Виконання завдань розподіленої обробки зображення Під управлінням системи CONDOR. с. 112-113

Приазовський державний технічний університет, Маріуполь. Мета:   організація високопродуктивних обчислювальних систем для наукових досліджень. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Сідун Н. М., Чичкарьов Є. А. Використання обчислювального кластера з ОС Linux у вищому навчальному закладі . с. 114-117

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,факультет прикладної математики, Дніпропетровськ. Мета: наукові дослідження. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Сітало В.С., Ясько М.М. НОВИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ INITRAMFS. с. 117-120

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир. Мета:   забезпечення легального використання програмного забезпечення, зниження вартості володіння. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Словінський О.В., Словінська О.Д. Технологія AJAX у інформаційних системах автоматизованого збору та опрацювання даних. с. 120-121

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський. Мета:   забезпечення легального використання програмного забезпечення, зниження вартості володіння. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Смалько О.А. ОГЛЯД ДИСТРИБУТИВІВ LINUX, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ DEBIAN/UBUNTU, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СФЕРІ ОСВІТИ. с. 121-124

Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет електроніки, лабораторія комп'ютерних інформаційних технологій, Львів. Мета:   забезпечення легального використання програмного забезпечення, зниження вартості володіння. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-ДОСТУПУ ДО ВІДДАЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ. с. 125-126

Донецький національний технічний університет, Донецьк. Мета:   забезпечення легального використання програмного забезпечення, зниження вартості володіння. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Ткаченко Н.О. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПЗ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ. с. 126-129

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси. Мета:   забезпечення легального використання програмного забезпечення, зниження вартості володіння. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Триус Ю.В., Герасименко І.В. ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНО ПОШИРЮВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ. с. 129-132

Луганський державний інститут культури і мистецтв, Луганськ. Мета:   використання ВПЗ у навчальному процесі. Джерело : Друга міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2012: Збірник наукових праць/ Львів, 26-28 квітня 2012 р. (http://conference.linux.lviv.ua/uk/news/112). Воронкін О. С. «ХМАРНІ» ОБЧИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ. с. 136-139