Dodatok1_v16.pdf

100 K

Додаток 1

Основні види ліцензій на програмне забезпечення

Таблиця репрезентує основні типи ліцензій на програмне забезпечення, що використовуються в світі за класифікацією, наведеною на Інтернет-ресурсах неурядової некомерційної організації Open Software Foundation (Фундація Відкритого програмного забезпечення) з посиланням на Microsoft. Три нижні рядки репрезентують ліцензії класу Вільного (Відкритого) ПЗ. Помічені поля таблиці означають присутність відповідної можливості.

ТИП ЛІЦЕНЗІЇ

Commercial (Комерційна),

(Закрите, або Пропієтарне ПЗ)

 

 

 

 

 

 

 

Trial Software

(ПЗ, яке працює лише певний проміжок часу)

X

(Обмежене за можливостями)

X

 

 

 

 

 

Non-Commercial

Use

(Для некомерційного використання)

X

(З обмеженням на сферу використання)

X

 

 

 

 

 

Shareware

 

(ПЗ, придбання якого не є обов’язковим)

X

(Немає основних ліцензійних претензій)

X

 

 

 

 

 

Royalty-free binaries (“Freeware”)

(Безкоштовне, без доступу до коду)

X

X

X

 

 

 

 

Royalty-free libraries

(Безкоштовні програмні бібліотеки, без доступу до коду)

X

X

X

X

 

 

 

Open Source

(BSD-Style)

(Відкрите, за ліцензією, запропонованою розробниками BSD)

X

X

X

X

X

 

 

Open Source

(Apache Style)

(Відкрите, за ліцензією, запропонованою розробниками Apache)

X

X

X

X

X

X

 

Open Source

(Linux/GNU style)

(Відкрите, за ліцензією, Linux та GNU )

X

X

X

X

X

X

X

 

МОЖЛИВОСТІ

ЛІЦЕНЗІЇ

Zero Price Avenue

 

(Можливість отримати безкоштовно)

Redistribu-table

 

(Можливість подальшого розповсюд-ження)

Unlimited Usage

 

(Використання для будь-яких цілей)

Source Code Available

 

(Доступність коду для вивчення)

Source Code Modifiable

 

(Можлив. модифікації коду)

Public “Check-ins” to core

(Можливість створювати власні доповнення до ядра програми)

All derivatives must be free

 

(Всі похідні повинні бути вільними)

Народні депутати України Борис Олійник (посвідчення №299)

 

Віктор Мусіяка (посвідчення №247)01.12.2005