Dodatok2_OSL_ADO.pdf

856 K

Додаток 2

OSL SIG

Детальний фактологічний аналіз

відомчих експертних зауважень

на проект Закону України

“Про використання Відкритих і Вільних форм інтелектуальної власності, Відкритих форматів даних та Відкритого (Вільного) програмного забезпечення в державних установах і державному секторі господарства”

v.7 (до v.15 законопроекту від 16.05.2005 року)

До даного огляду увійшли лише зауваження, які не були враховані під час підготовки тексту законопроекту, внесеного на заміну 12.11.2002

В тексті використовується термінологія, зафіксована статтею 1

(“Визначення термінів”) законопроекту

Стилістику експертних зауважень

збережено відповідно до оригіналів

Київ, 16.05.2005