I. Попередні зауваження.

 Проект закону “про використання Відкритих і Вільних форм інтелектуальної власності, Відкритих форматів даних та Відкритого (Вільного) програмного забезпечення в державних установах і державному секторі господарства”, з моменту першої реєстрації (15.08.2002 року) витримав 15 “внутрішніх” версій, кожна з яких була пов’язана з внесенням суттєвих змін до тексту. Відповідно, з метою урахування критичного обсягу важливих змін, текст законопроекту був чотири рази зареєстрований “на заміну” раніше поданого з метою надати законодавцям можливість доступу до найбільш адекватної версії тексту. Поточна стабільна версія законопроекту доступна на Інтернет-сайті Верховної Ради, або з адреси Інтернет-ресурсу законопроекту (www.opensoft.org.ua).

 Інтенсивна зміна тексту законопроекту, пов’язана саме з процесом урахування експертних висновків та зауважень від численних фахівців, зокрема і тих, хто обстоює використання “пропрієтарної” моделі програмного забезпечення в державній сфері народного господарства. Так, були враховані і юридично вирішені проблеми функціонування вже існуючих програмних комплексів після введення в дію законопроекту, суттєво розширена можливість використання “пропрієтарного” програмного забезпечення у “непублічній” сфері та для внутрішніх (внутрівідомчих, виробничих, тощо) потреб держсектору; введено можливість використання “пропрієтарного” програмного забезпечення у всіх випадках, коли на ринку немає відповідного Вільного ПЗ, або використання відповідного Вільного ПЗ фінансово-неефективне, тощо.

 Таким чином, поточна версія законопроекту не заперечує використання будь-якої моделі ПЗ, натомість:

а) вводить норми, за якими стає можливим використання ПЗ взагалі (а сучасне українське законодавство, включно із підзаконними актами, якщо їх трактувати дослівно – фактично забороняє використання будь-якого ПЗ: дивіться, наприклад, коментар № 30);

б) вводить адекватну світовій практиці термінологію (зокрема подає опис різних типів ліцензій на ПЗ) та чітку дефініцію різних суб’єктів інформаційної сфери;

в) визначає пріоритетні сфери використання різних ліцензій на ПЗ на виконання вимог Конституції, Закону про інформацію та іншого діючого законодавства.

 В поточній версії законопроекту враховано понад 200 зауважень та експертних пропозицій, що виникли в результаті аналізу тексту законопроекту експертами в Україні та з інших країн – зокрема і виробниками ПЗ, і відомчими експертами.

Даний документ містить детальний аналіз найбільш “проблемної” частини експертних зауважень, що надійшли з 11 відомств, і були передані до Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти. Тобто тієї частини зауважень, які не можуть бути враховані повністю або частково – через серйозні логічні та фактичні помилки.

 ***

Як і більша частина документів, пов’язаних із законопроектом – цей документ випускається в релізах, і є вільно доступним для завантаження через Інтернет (www.opensoft.org.ua). Допускається вільна публікація даного документу або окремих його статей з посиланням на першоджерело – громадську Робочу групу з підготовки законопроекту (OSL SIG).

Всі документи законопроекту готувались у рекомендованому Єврокомісією форматі ODF (Open Document Format), проте існують і в інших форматах відповідно технічних вимог розміщення документів на сервері Верховної Ради. Через великий обсяг документу нумерація сторінок в покажчику електронної версії може не збігатись з фактичною при перегляді в різних текстових редакторах (StarWriter, Open Office Writer, Microsoft Word, тощо.) Робоча група просить Читачів вибачення за пов’язані з цим незручності.

Через те, що аналіз експертних зауважень ведеться з 2002 року – частина наведених в тексті Інтернет-посилань може бути застарілими. Робоча група, однак, користувалась прикладами та посиланнями, до яких в мережі Інтернет можна легко знайти аналоги.

  Next