UAFOSS-VR.pdf

137 K

За місцем запиту

 Аналіз ділового листування з приводу обов’язкового впровадження програмних продуктів фірми Microsoft до конфігурації комп’ютеризованих робочих місць вищого керівництва Верховної Ради України

 З точки зору аналітиків нашої Асоціації – наведене ділове листування є типовим прикладом впровадження комерційних програмних продуктів до державного сектору поза стандартною процедурою (тобто поза організацією відкритого тендеру на необхідні за функціональністю програмні продукти, влаштованого між кількома альтернативними виробниками).

В наведених документах навіть не згадується про існування будь-яких програмних продуктів лінгвістичного спрямування окрім продукції Microsoft, незважаючи на їх широку присутність не лише на ринку, а і у вільному (тобто безоплатному) доступі. Як найбільш промовисті приклади можна навести безкоштовний для завантаження з Інтернет офіcний пакет OpenOffice.Org, що в локалізованому варіанті містить один з найкращих в галузі україномовних орфографічних словників; систему перекладу текстів “Перекладачка”, тощо.

З ціллю відвернути увагу читача від самої думки про можливі альтернативи, відкритий конкурс і таке інше, в текстах звернень поняття “українізація діловодства в парламенті” повністю ототожнено з поняттям введення в експлуатацію конкретних комерційних продуктів, а конкретно – набору з “Microsoft Windows XP”, “Microsoft Office” та “Рута 5.0”. Після цього робиться заклик до обов’язкового (!) встановлення вищевказаного програмного забезпечення на тій основі, що інакше “неможливо” українізувати діловодство.

Така позиція є типовою підміною понять, розрахованою на слабку обізнаність чільних керівників Верховної Ради України зі специфікою сектору програмного забезпечення. Окрім того, в текстах міститься ряд явно умисних помилок, серед яких слід відзначити:

1) Операційну систему Microsoft Windows XP позиційовано як абсолютну умову для уможливлення користування електронним підписом, що є неправдою. Слід зауважити, що програмне забезпечення підтримки електронного підпису взагалі є окремим від операційної системи блоком; цілісні ж програми підтримки не лише електронного підпису, а і шифрування з відкритим ключем існують для всіх сучасних операційних системи (зокрема для всіх версій Linux, FreeBSD, MacOSX для Macintosh, SUN, тощо).

2) Компанію-виробника ПЗ “Рута” (“MT”) представлено як незалежну від Microsoft – хоча відомо, що до організації в Україні офіційного представництва Microsoft директор “MT” пан Бойко обіймав посаду торгівельного представника Microsoft, що зафіксовано в ряді його інтерв’ю для комп’ютерної преси;

3) Некоректним є твердження про “безкоштовну” українізацію Microsoft Office та Windows XP самою фірмою Microsoft: насправді, після приблизно десятирічних пояснень про “недостатні для таких робіт обсяги українського ринку” – ці роботи було оплачено з бюджету Міністерством науки і освіти в 2001 - 2002 роках в рамках ексклюзивної, безальтернативної угоди між міністерством і фірмою Microsoft (документ № 998_170) та відповідного Наказу міністерства (документ v0782290-01 на сервері Верховної Ради);

4) Абсолютно некоректним є позиціювання Microsoft Office як єдиного офісного пакету, для якого розроблено модулі роботи з українською мовою, і Windows, як єдиної операційної системи, для якої існує україномовний інтерфейс.

 На думку УАВВПЗ, проблеми українізації офіційного діловодства повинні вирішуватись згідно Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, методом організації відкритого тендеру для різних програмних продуктів різних виробників – а не методом директивного встановлення програмного забезпечення одного монопольного виробника.