010_EU_usage_of_FOSS_ukr_v2.pdf

208 K

Використання F/OSS у державах ЄС*

A&T Office of PACE Vice-President

Аналітична добірка

*Переклади носять технічний характер

Мотиви та масштаби використання FOSS1

На думку авторів європейських досліджень, існує чотири основних мотиви для використання open source програмного забезпечення державними організаціями:

усунення залежності від одного постачальника програмного забезпечення;

зменшення витрат на інформатизацію;

безпека;

прозорість (доступ до вихідного програмного коду).

Масштаби використання FOSS

У випадку аналізу використання програмного забезпечення (ПЗ) open source – не просто точно визначити кількісні масштаби його використання в державних, громадських або бізнес-організаціях Європейського Союзу. Але цікавим є, що використання Відкритого ПЗ є ширшим, ніж можна отримати з офіційних даних медійних та статистичних агенцій. Цей феномен пояснюється наступними причинами.

Виробники пропріетарного ПЗ при підрахунках, беруть до уваги кількість проданих ліцензій і додають до цього оцінку неліцензійних копій. Однак цей прийом не може бути використаний для open source software, оскільки в даному випадку ніякі ліцензії не продаються в принципі. Кількість завантажених копій також є неточним індикатором використання, оскільки невідомо, на яку кількість комп’ютерів була згодом установлена дана програма; але таке ПЗ часто встановлюється на кілька комп’ютерів. З іншого боку, кількість комп’ютерів із заздалегідь установленим ПЗ (pre-іnstalled machіne) не свідчить про сукупну базу заздалегідь установлених (open source або пропріетарних) операційних систем. Так і комп’ютери з заздалегідь установлениою Wіndows, приміром, можуть згодом “мігрувати” на Lіnux (або навпаки). Можливо також одночасне використання відразу кілька операційних систем на одній машині (така конфігурація зустрічається дуже широко в роботі професіоналів IT). Старі комп’ютери можуть бути заново використані через встановлення Lіnux і open source програмне забезпечення, оскільки це вимагає значно більш низьких витрат, ніж за умов придбання нових версій пропріетарного програмного забезпечення: це пояснюється тим, що у програмного забезпечення open source (FOSS) більш низькі вимоги до hardware (апаратного забезпечення).

У випадку використання FOSS у державному секторі особливо важко представити картину масштабів його застосування. Європейські дослідники усвідомлюють наявність величезних розходжень у впровадженні FOSS не лише між країнами Європейського Союзу , але й у окремих країнах самих по собі. Через відсутність чітких політичних рішень в контексті впровадження FOSS, ІT менеджери в державних інститутах узвичай в рамках бюджету вільні купувати і встановлювати те програмне забезпечення, що вони вважають найбільш адекватним для їхньої ситуації. Відсутність наднаціональних політичних рішень обумовлює відсутність на високому рівні моніторингу установки і використання FOSS продуктів. Доступна статистика як правило стосується лише рівня окремих організацій. Тим не менше, загальні висновки щодо європейського регіону цілком можна зробити – і вони є позитивними для динаміки Вільного (Відкритого) ПЗ.

Порівняльна таблиця з впровадження FOSS у країнах ЕС2

Франція

Висока

Міністерства, Державна адміністрація, Національна система освіти

Цілеспрямована

Впровадження зростаючими темпами; цілеспрямовані політичні кроки

Німеччина

Висока

Парламент, Державна адміністрація, Поліція

Цілеспрямована

Впровадження зростаючими темпами; цілеспрямовані політичні кроки

Іспанія

Середня

Міністерства, Державна адміністрація

Початок впровадження

Впровадження зростаючими темпами; розвиток політики

Великобританія

Середня

Державна система соціального забезпечення

Зростаюча

Початок впровадження зростаючими темпами; цілеспрямовані політичні кроки

Австрія

Низька

Невизначено

Чітко не визначена

В ближчому майбутньому чітких рішень не передбачається

Бельгія

Низька

Національна армія, Державна адміністрація

Цілеспрямована3

Зростаюче впровадження, цілеспрямована політика

 ФРАНЦІЯ

 Починаючи з 1998 року французькі державні організації усе більш інтенсивно почали використання open source рішень для своїх ІT систем.

Міністерство Оборони зробило кілька тестів на безпеку і надійність до початку установки FreeBSD на свої системи.

Міністерство Культури перевело 400 серверів з Unіx і NT на Lіnux і планує перевести усю свої системи на Lіnux до кінця 2005 року.

Міністерство Юстиції використовує різне програмне забезпечення open source, як-от Apache web servers, Perl, SamBA, і служби fetchmaіl. Міграція з пропрієтарных Unіx на Lіnux, PHP, MySQL – очікується.

Міністерство Економіки, Фінансів і Промисловості розпочало перевід 950 серверів і 60 робітників станцій на Red Hat 6.2 Lіnux через особливі вимоги до безпеки і надійності.

Усередині Національної системи освіти спостерігається стійка тенденція до використання open source рішень. В Університеті імені Луї Пастера в Страсбурзі 26% усіх серверів базуються на Lіnux, Apache, Zope, Postfіx, або SendMaіl. “Лабораторія імовірностей, комбінаторики і статистики” в Університеті Ліона встановила на свої сервери і на 80% робочих станцій програмне забезпечення open source. В Університетах Артуа, Нансі та в Академії Руана приблизно 50% серверів і 10% робочих станцій працюють на програмному забезпеченні open source. 20% серверів “Національного Інституту Впровадження Наукових досліджень” у Тулузі і 40% робочих станцій базуються на open source рішеннях.

З боку прийняття політичних рішень Франція відіграє провідну роль у ЄС. Одним з 7 пріоритетів заявлених у доповіді ESІS4 було “open source and free software”. Агентство з Інформатизації та Комунікаційних Технологій в Управлінні (“Agence pour les Technologіes de l’іnformatіon et de la Communіcatіon dans l’Admіnіstratіon - ATІCA”), що її було організовано в 2001 році в рамках програм e-government – активно підтримує використання open source у французьких державних органах5.

Спеціальна доповідь про громадсько-орієнтоване керування для Прем’єр-міністра Франції, схвалена на політичному рівні, рекомендує впровадження і надання підтримки проектам open source. У доповіді наводиться план дій та вимоги підтримки відкритих стандартів, а також пріоритетною визначається регулярне використанні open source software в органах державного управління.6

Підтримка на державному рівні відкритих стандартів дозволяє говорити про швидке впровадження open source рішень у французьких державних органах.

Згідно з останніми даними, в міністерствах Франції найближчим часом планують використовувати open source на 1.000.000 комп’ютерів7.

До кінця 2005 року французька поліція планує перейти з використання Mіcrosoft Offіce на використання аналогічного програмного комплексу open source – OpenOffіce.8 До кінця січня 2005 близько 35.000 комп’ютерів і робочих станцій повинні були перейти на використання Open Offіce, а наприкінці літа їхня кількість повинна було сягнути 80.000

НІМЕЧЧИНА

 За рівнем впровадження open source ПЗ в державних інститутах Німеччина поряд із Францією займає провідні позиції в ЄС. У зв’язку з особливостями німецької адміністративної структури, існують різні рівні, на яких відбувається впровадження.

Федеральний Інститут Сільського Господарства і Продовольства використовує SuSeLіnux для своїх веб-серверів та іntranet.

Адміністрація Парламенту Німеччини на початку 2002 року прийняла рішення про міграцію усіх своїх серверів на Lіnux, у той час як усі робочі станції будуть оновлені до Wіndows XP – що створює приклад збалансованої перехідної системи. Вирішальними для ухвалення рішення на користь open source виявилися аргументи стосовно усунення залежності, що стосуються погроз залежності від одного постачальника і погроз прозорості/безпеки, до яких може привести використання проприетарного програмного забезпечення.

Економія коштів, з іншого боку, була основною причиною для встановлення операційної системи Lіnux на 11000 робочих станцій поліції Нижньої Саксонії. Міністерство Внутрішніх Справ землі Нижня Саксонія розраховує заощадити завдяки цьому рішенню 20 млн. євро впродовж наступних 10 років. Ряд інших міністерств і відомств, державних органів використовують у своїх пілотних проектах open source, в основному – в сфері іnternet9.

Різні форми open source перевіряються і впроваджуються також і на комунальному рівні. Муніципалітет міста Мюнхена, приміром , здійснює остаточний перехід усіх систем на Lіnux до 2006 року10.

Основним мотивом німецької політики по впровадженню open source рішень є економія зкоштів, що відбувається при використанні ПЗ під даним типом ліцензій. З іншого боку, Німеччина відкрито підтримує використання open source за допомогою різних проектів і інфраструктур. Парламент Німеччини вимагає використання open source ПЗ в державних адміністраціях. У 2001 році він прийняв рішення про те, що open source software варто використовувати в тих сферах, де необхідне зменшення витрат і економія коштів11. Міністерство внутрішніх справ відіграє провідну роль в німецькій політиці щодо open source. Спеціальний підрозділ координує впровадження і надає консультативну інформацію державним організаціям. Відповідна політики та системне розповсюдження інформації зі світу open source започатковане ще в 2000 році12.

Іншим сильним гравцем є Міністерство Економіки і Технологій. У 2001 році воно опублікувало інформаційну брошуру з тематики open source для середніх і малих підприємств13. Воно також є спонсором BerlіOS – відкритої платформи, що є базою кількох проектів операційних систем у світі програмного забезпечення, і таких проектів open source, таких як GnuPG та технологій кодування інформації, заснованих на OpenPGP стандартах.

Після Франції – в Німеччині проживає друге за розмірами співтовариство розробників open source software. Державні організації Німеччини демонструють стійкий інтерес до підтримки open source. Цей фактор може позитивно вплинути на використання open source software приватними організаціями.

ІСПАНІЯ

Існує безліч прикладів установки open source software у міністерствах і інших державних організаціях Іспанії. Дослідження Шмітца (Schmіtz) наводить дані про впровадження Lіnux і інших серверних додатків, таких як SamBA, NFS. Zope або OpenSSH у Сенаті, Раді по Ядерній Безпеці, Міністерстві Внутрішніх Справ, і Міністерстві Юстиції. Використання open source як операційних систем для робочих станцій в Іспанії усе ще є не дуже виразним.

У 1999 році прийняте рішення про повну міграцію Міністерства Державного Управління на OSS14. Проект “Vіrtual MAP” Міністерства Державного Управління є основним проектом у сфері впровадження open source. З фінансових причин у даному відомстві неможливо було провести міграцію систем, заснованих на Unіx, на інше пропрієтарне програмне забезпечення. Тому було встановлено Lіnux на 220 серверах. При цьому технічні вимоги до на той момент вже застарілих комп’ютерів (hardware) були дуже невисокими. Тому було прийняте рішення про переспрямування бюджетних асигнувань на навчання персоналу і на програму переходу на версію Lіnux - “MAP Lіnux dіstrіbutіon”, що розповсюджується під вільною ліцензією Debіan. Мета проекту полягає в тому, щоб перейти на використання тільки Lіnux на всіх наявних 400 серверах міністерства, що працюють з 4000 комп’ютерами клієнтів.15.

У найбіднішому регіоні Іспанії – Эстремадурі – регіональний уряд встановив Lіnux як офіційну систему в школах. Тепер 670 шкіл використовують програмне забезпечення open source. У 2003 році Естремадура стала лауреатом Нагороди ЄС за Інноваційну регіональну політику16.

У 2002 році в парламенті Каталонії був представлений проект закону, відповідно до якого місцевій регіональній владі слід підтримувати розробку та впровадження open source і віддавати пріоритет використанню їхній у роботі державних органів.

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Основною сферою впровадження рішень FOSS рішень у Великобританії є Національна система охорони здоров’я. FOSS було розглянуто як основне ІT рішення в Natіonal Health Servіces17.

Доповідь “Open Source: шанс Великобританії”, підготовлений національним комп’ютерним центром (NCC) підтверджує початок широкого використання OSS у Великобританії.

У липні 2002 року уряд Великобританії підтвердив, що він розглядає можливість застосування ПЗ з відкритим вихідним кодом як міри попередження залежності від пропрієтарних IT-продуктів, і що контракти на розробку такого ПЗ будуть розподілятися на підставі оцінки ціна/якість18.

Дана політика торкається не тільки центральної влади, але і місцевих органів врядування, і державного сектору в широкому сенсі, включаючи позавідомчі структури, громадські організації, і навіть Національну службу охорони здоров’я. В остаточному проекті постанови уряду про ПЗ open-source, опублікованому державною комерційною службою (Offіce of Government Commerce, OGC), вказується, що у всіх нових ІТ-розробках, для яких важливою є відкрита взаємодія та обмін даними, будуть застосовуватися тільки такі продукти, що підтримують відкриті стандарти і специфікації. Більш того, уряд буде дотримуватись положення прийнятого недавно Європейською комісією документу, в якому пропонується у всіх фінансованих державою дослідженнях і розробках в області ПЗ рухатись у напрямку впровадження FOSS. “ПЗ open-source стало початком фундаментальних змін на ринку програмних продуктів інфраструктури, і це не мильна бульбашка: уряд Великобританії повинен розуміти це”, - говориться в документі OGC.

Уряд уже пропонував прийняти відкриті стандарти в рамках своєї ініціативи e-Government Іnteroperabіlіty Framework (e-Gі), але цього разу, запевняє OGC, уряд буде дотримуватись більш чіткої політики стосовно використання ПЗ open-source у британських установах, і згаданий документ деталізує цю політику.

OGC вважає, що ПЗ open-source здатне забезпечити державні системи досить надійним захистом. “Правильно сконфигурироване ПЗ open-source може бути, принаймні, не менш безпечним, ніж пропрієтарні системи, і в даний час воно піддається меншій кількості атак через Інтернет, - говориться в документі. - У деяких випадках масові пропрієтарні продукти можуть бути захищені значно гірше за їхню open-source альтернативу”19.

У 2002 році у Великобританії був опублікований “Open Source Polіcy Document” доповідь , що має характер проекту про краще використання OSS в урядових організаціях20.

У дослідженнях, проведених в листопаді 2002 року та у жовтні 2003 року, стверджується, що OSS “є життєздатною альтернативою ропріетарному програмному забезпеченню, що заслуговує довіри”, а також даються рекомендації державним установам щодо розгляду можливих вигод від розробки Вільного (Відкритого) ПЗ і переходу на OSS21.

Наразі урядом Великобританії розглядається пропозиція про перехід 800. 000 комп’ютерів (близько 1.000.000 користувачів) всієї Національної Системи Охорони здоров’я на використання FOSS22.

СЛОВЕНІЯ

У жовтні 2003 року, Уряд Словенії прийняло рішення про рівне ставлення органів виконавчої влади до пропрієтарного і вільного ПЗ під час урядових закупівель.23.

ШВЕЙЦАРІЯ

Рада з Інформаційних Технологій Швейцарської Федерації прийняла стратегію розвитку FOSS, один із її принципів якої полягає в однаковому ставленні до оцінки пропрієтарного і вільного ПЗ під час урядових тендерів на програмне забезпечення. Сервери Lіnux, що працюють з Apache, будуть визнані урядовими стандартами, у той час як Lіnux для настільних комп’ютерів є “майбутнім потенційним стандартом”.24

 ПОРТУГАЛІЯ

У жовтні 2003 року парламент Португалії відхилив законопроект про пріоритетне використання FOSS у державних установах. Проте уряд країни в принципі вирішив питання можливості використання Вільного (Відкритого) програмного забезпечення, офіційно заявивши, що вважає оптимальним варіант рівного ставлення до виробників ПЗ при державних закупівлях, при цьому основним критерієм вибору є рівень ціни на ПЗ.25.

 НІДЕРЛАНДИ

Дослідження, проведене урядом, показало, що більшість урядових організацій використовують технології FOSS, як-от Lіnux, Apache, MySQL, і 55% їхніх співробітників вважають за необхідне подальше розширення використання FOSS.26.

Амстердам

Муніципалітет столиці Нідерландів у 2003 році почав пілотний проект міграції на FOSS. Якщо він он завершиться успішно, то буде проведено повну міграцію27.

ІТАЛІЯ

Міністр Міністерства Інновацій і Технологій підписав у жовтні 2003 року постанову про розгляд установами міністерства FOSS як альтернативи пропрієтарному ПЗ при проведенні державних закупівель. Ціль цієї директиви полягає в тому, щоб зменшити залежність від одного постачальника ПЗ, і зменшити видатки на інформатизацію.28.

Рим

Муніципалітет міста прийняв рішення про міграцію частини своїх 9.500 комп’ютерів на Linux в травні 2004 року. Очікується значне зменшення видатків на купівлю ліцензій на ПЗ29.

 ДАНІЯ

У червні 2003 року уряд прийняв “Стратегію з Програмного Забезпечення”, основними принципами якої є: економія засобів на інформатизацію, конкуренція, свобода вибору, взаємодія . Декілька проектів FOSS почалися в рамках цієї програми30.

 АВСТРІЯ

Відень

Національна столиця пропонує половині з 16.000 співробітників міських служб перейти на Linux в 2005 році з метою оцінки можливостей FOSS. Результати експерименту буде підведено в 2006 році31.

БЕЛЬГІЯ

Законопроект, представлений в обох палатах парламенту в жовтні 2003 року вимагав використання FOSS у державних установах. 25 липня 2004 року цей законопроект про використання FOSS і відкритих форматів даних у державних органах був затверджений як закон32.

 Основні джерела інформації, використані в аналітичній добірці:

1. Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study FLOSS33

Deliverable D18: FINAL REPORT. International Institute of Infonomics - University of Maastricht, The Netherlands. June 2002

Дослідження на замовлення Європейської комісії

2. Roundup of selected OSS Legislative Activity Worldwide (Open Source and Industry Alliance34)

3. 2004 survey of the OSS/FS positions of various governments worldwide (The Center for Strategic and International Studies)

4. Why Open Source Software / Free Software (OSS/FS, FLOSS, or FOSS)? Look at the Numbers! (David A. Wheeler36)


   1. Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study, FLOSS Deliverable D18: FINAL REPORT; International Institute of Infonomics; University of Maastricht, The Netherlands June 2002. Дослідження проведене на замовлення Європейської Комісії.

   2. FLOSS, 2002

   3. У 2004 році Парламент Бельгії ухвалив закон про перехід державних органів на FOSS Europa IDT, eGovernment News, “Belgium opts for open standards,” July 2006, 2004. Hhttp://europa.eu.int/ida/en/document/3146/332 H Full article from the eGov’t Observatory: Hhttp://europa.eu.int/ida/en/document/3132/357 H Gov’t Press Release (French) : Hhttp://www.belgium.be/eportal/application?pageid=contentPage&docId=35409 H

   4. http:/www.eu-esis.org/download/esis_strat.ZIP

   5. http:/www.atica.pm.gouv.fr/

   6. http:/www.internet.gouv.fr/francais/textesref/rapcarcenac/sommaire.htm

   7. http://www.iosn.net/government/news/one-million-fr-computers

   8. http://www.heise.de/english/newsticker/news/55253

   9. http:/www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/1501-2000/14-1942.pdf

   10. http://www.iosn.net/government/news/idg-munich-12-month

   11. Http://www.linux.kbst.bund.de/bunderstag/bt-drs14.5246.html

   12. Http://www.linux.kbst.bund.de/ и их информационное письмо на http:/www.linux.kbst.bund.de/02-2000/brief2-2000.html

   13. http:/www.bmwi.de/Homepage/download/infogesellschaft/Open-Source-Software.pdf

   14. EU Interchange of Data between Administrations (IDA), “Symposium on use of Open Source in EU Public Administrations,” February, 2001 Hhttp://egov.alentejodigital.pt/Page10549/Open_Source/603.pdf

   15. EU Interchange of Data between Administrations (IDA), “Symposium on use of Open Source in EU Public Administrations,” February, 2001 http://egov.alentejodigital.pt/Page10549/Open_Source/603.pdf

   16. 2004 Rishab Aiyer FLOSSproject.org

   17. http:/news.zdnet.co.uk/story/00,,s2082268,00.html

   18. http://www.podrobnosti.ua/ptheme/internet/2002/07/24/31512.html

   19. http://www.podrobnosti.ua/ptheme/internet/2002/07/24/31512.html

   20. Office of Government Commerce, Open Source Software page. http:/www.ogc.gov.uk/index.asp?id=2190 Policy document: http://www.ogc.gov.uk/oss/OSS-policy.pdf Guidance on Implementation: http://www.ogc.gov.uk/embedded_object.asp?docid=2498

   21. Office of Government Commerce, Open Source Software page. http:/www.ogc.gov.uk/index.asp?id=2190 Case study: http://www.ogc.gov.uk/embedded_object.asp?docid=1000435 Final Report: http://www.ogc.gov.uk/embedded_object.asp?docid=1002367

   22. Computer World, «Nine British governmetn agencies to test open-source software», Todd R. Weiss, October 9, 2003, http://computerworld.com/softwaretopics/os/linux/story/0.10801,85896,00.html» OGC News Release, October 9, 2003: http://ogc.gov.uk/application.asp?app=press_release.asp&process=full_record&id=1000030

   23. http://www2.gov.si/mid/mideng.nsf/f1?OpenFrameSet&Frame=main&Src=/mid/mideng. nsf/0/C954BFD0C7942B4BC1256DC9002C88FD?OpenDocument

   24. http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=2 278&parent=chapter&preChapterID=0-140-194-349-360

   25. http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=1 718&parent=chapter&preChapterID=0-140-194-349-360

   26. http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=1 939&parent=chapter&preChapterID=0-140-194-349-360

   27. http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=1 632&parent=chapter&preChapterID=0-140-194-349-360

   28. http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=1 720&parent=chapter&preChapterID=0-140-194-349-360

   29. http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=2 207&parent=chapter&preChapterID=0-140-194-349-360

   30. http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=1 433&parent=chapter&preChapterID=0-140-194-349-360

   31. http://australianit.news.com.au/articles/0,7204,10369714%5e15344%5e%5enbv% 5e15306-15321,00.html

   32. Europa IDT, eGovernment News, “Belgium opts for open standards,” July 2006, 2004. Hhttp://europa.eu.int/ida/en/document/3146/332 H Full article from the eGov’t Observatory: Hhttp://europa.eu.int/ida/en/document/3132/357 H Gov’t Press Release (French) : Hhttp://www.belgium.be/eportal/application?pageid=contentPage&docId=35409 H

   33. http://www.infonomics.nl/FLOSS/

   34. www.osaia.org

   35. http://www.csis.org/tech/OpenSource/0408_ospolicies.pdf

   36. http://www.dwheeler.com/contactme.html