011_EU_usage_of_FOSS_table_ukr_v2.pdf

103 K

Політика країн ЄC відносно Вільного (Відкритого) програмного забезпечення (F/OSS)1

Enterprise D-G

IDA

Пропозиція

Обмін Информацією між Адміністраціями (Interchange of Data between Administrations (IDA)). Робочий план направлений на те, щоб проводити дослідження з використання open source software (OSS) у ЄС та збільшувати використання open source у державних установах2 (червень, 2003)

EU Commission

IDA

Схвалено

Посібник ІDA: допомога з міграції на Open Source - “надає практичні і детальні рекомендації про те, як мігрувати на офісні програмні пакети, засновані на OSS…”3 (листопад, 2003)

Enterprise D-G Directorate

Схвалено

Підтримується розробку open source проектів по шифруванню даних4 (серпень, 2003)

DG XIII,

Info Society

Схвалено

2003-2004: Робочий план спрямовано на підтримку використання OSS там, де це є необхідним для виконання вимог програми “Інтеграції і посилення Європейського Дослідницького Простору”5

Directorate Info Society

Схвалено

План дій Eeurope 2005 рекомендує open source для забезпечення електронної взаємодії у рамках Європи - EU “іnteroperabіlіty framework”6 (червень, 2002)

EU Commission

Схвалено

У повідомленні Єврокомісії про роль eGovernment говориться про те, що “обмін досвідом по використанню відкритих стандартів даних і open source між офіційними установами ЄС повинний підтримуватися…”7 (жовтень, 2003)

EU Commission

Схвалено

У 2003 році Єврокомісія в рамках роботи відділу Іnformatіon Technology Socіety затвердила однорічний проект “Three Roses Іnіtіatіve”, спрямований на дослідження і підтримку використання і розробки OSS.8

Green Party

Пропозиція

Сформульовано проект резолюції урядам держав ЄС про підтримку впровадження і використання OSS в межах їхніх відомств і державних установ. Зареєстровано пропозицію про Європейську Директиву про Відкриті стандарти і обмін даними9 (лютий, 2004)

EU Telecomm Ministry

Консультація

Схвалено

Резолюція з безпеки мереж і інформації, затверджена Радою Міністрів ЄС по Телекомунікаціях, закликає держави ЄС ініціювати впровадження ефективних, з можливістю обміну інформацією, рішень для забезпечення безпеки, що базуються на визнаних стандартах. Стандарти включають open source software у програмах по e-government та e-procurement10. (грудень, 2001)

Information Society DG

Дослідження та розробка

Схвалено

Не менше 20 проектів, спрямованих на дослідження та розробки OSS11. (травень, 2003)

 


   1. Global Policies on Open Source Software December, 2004 (http://www.csis.org/tech/OpenSource/)

   2. IDA 2003 work plan : http://europa.eu.int/ISPO/ida/export/files/en/1498.pdf

   3. European Union, “The IDA Open Source Migration Guidelines,” November 8, 2003 http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=news&documentID=1647

   4. EU Contract Notice, “Encouraging Good Practice in the Use of Open Source Software in Public Administrations” 2003/S 157-142895 http://ted.publications.eu.int/static/doccur/en/en/142895-2003.htm EU Call for Tender: Hhttp://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=crossreference&documentID=1535 Enterprise Directorate-General Homepage: Hhttp://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm

   5. European Commission, Directorate General XIII, Information Society Technologies, “A thematic priority for Research and Development under the Specific Programme ‘Integrating and strengthening the European Research Area’ in the Community sixth Framework Programme” 2003-2004 Workprogramme, page 6 Hhttp://www.csic.es/sgri/2cuadroa.doc H AND ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/wp2003-04_final_en.pdf

   6. EU Directorate Information Society, “eEurope 2005 Action Plan,” page 10-1. June 2002. Hhttp://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm

   7. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Econoic and Social Committee and the Committee of the Regions. “The Role of eGovernment for Europe’s Future.” September 26, 2003, Hhttp://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0567en01.pdf

   8. Three Roses Initiative leaflet: Hhttp://www.prelude-portal.org/3roses/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=1

   9. European Greens, Draft Normal Resolutions, “Ecology of Information Exchanges,” Jan. 04. Hhttp://www.europeangreens.org/news/draftresolutions/information.doc H Resolution: Hhttp://www.europeangreens.org/news/draftresolutions/information.doc European Greens, Proposed Workshops, “Information Ecology.” Hhttp://www.europeangreens.org/news/workshops.html

   10. International Trade Administration, U.S. Department of Commerce, “European OSS Policy Initiatives”

   11. IST Web, “Free / Open source software actions in European programmes,” May 8, 2003. Hhttp://www.cordis.lu/ist/ka4/tesss/impl_free.htm